Poděkování

Děkujeme všem osobám, bez jejichž ochotné pomoci bychom nemohli Krtčí norou 7 uspořádat:

Konzultantům a testerům šifer a trasy
 • Lexovi Jevsejenkovi, Aleně Kruisové a Daliboru Šmídovi (21. 7.)
 • týmu FYKOS (22. 7.)
 • týmu Unaveni sluncem (31. 7.)
 • Zdeňku Danielovi, Martině Hanžlové, Martinu Nečesalovi, Honzovi Pomikálkovi a Romanovi Rožníkovi (31. 7.)
 • Jané Břízové, Svenovi Dražanovi, Janě Fabrikové, Hance Jirků, Honzovi Michelfeitovi, Honzovi Novotnému, Jakubovi šnEkovi Opršalovi a Jiřímu Růžmenovi Růžičkovi (15. 8.)
Pomocníkům a hlídačům stanovišť
 • Janě Břízové
 • Marii Barányové
 • Zdeňku Danielovi
 • Gustavu Skříťovi Galíkovi
 • Martině Hanžlové
 • Tomovi Hanžlovi
 • Vašku Kaplanovi
 • Lucce Molkové
 • Páje Němcové
 • paní Heleně Novotné
 • Honzovi Novotnému
 • Jakubovi šnEkovi Opršalovi
 • Honzovi Podolníkovi
 • rodičům Podolníkovým
 • Honzovi Pomikálkovi
 • Petru Pupíkovi
 • Jiřímu Růžmenovi Růžičkovi
 • Honzovi Staňkovi
 • Lucce Šiprové
 • Kristýně
ostatním
 • Paní Jarmile Baletkové, ředitelce ZŠ Nad Čertovkou 17 v Blansku, za poskytnutí prostor školy a velmi vstřícný přístup ke všem požadavkům
 • rodičům Daňkovým za zapůjčení zálohy na chladicí zařízení a další významnou materiální pomoc
 • paní Novotné za poskytnutí prostoru k přípravě šifer a nápověd
 • rodičům Tomšů za poskytnutí garáže a sklepa pro skladování materiálu, zapujčení auta a další významnou materiální pomoc
 • rodičům Novotným za zapůjčení auta
 • Honzovi Kořínkovi za zapůjčení dataprojektoru
 • Lucce Molkové za vzornou práci centrály a kopírky
 • Těm, kdo zůstali v cíli a pomáhali s úklidem
 • Panu starostovi obce Lelekovice Jaroslavu Divišovi za povolení umíštění startu
 • Policii, lesní správě a všem uvědomělým občanům, za to, že hru ignorovali
 • Firmě Falco za rychlé potisknutí triček a vstřícné jednání
 • Závodní kuchyni Remet za vstřícné služby
Fotky z testů

První pražský test
fotka z testu
Druhý pražský test
fotka z testu
Vázání tkaničky do boty
fotka z testu
U vyhlídky nad Vranovem
fotka z testu
U kostela v lelekovicích
fotka z testu
Po snězení picy před luštěním šifry na nejterénnějším stanovišti 8V :-)
fotka z testu