šifra 12

Šifra 12 — prstová gesta — u blanenského kina

Zadání

Malá nápověda ze startovní obálky patřila k této šifře

Stručné řešení

Jednotlivé věty popisují gesta prsty. Pokud každé gesto převedeme do dvojkové soustavy tak, že palci přiřadíme hodnotu 1, ukazováku 2 atd. dostaneme z každé věty jedno písmeno. Tajenka se ptá na barvu hor — modrou — a její prostřední písmeno. Gesto odpovídající písmenu D je dobře známé. :-)

Komentované řešení

  • Pozorování: Zadání obsahuje věty, které mají podobný formát. Každá věta by mohla kódovat jedno písmeno.
  • Nápad: Ve větách jsou popisována gesta prsty.
  • Nápad: Na ruce je 5 prstů, každý z nich může být buď vztyčený, nebo ohnutý. Pět prstů odpovídá pěti bitům binárního zápisu.
  • Objevíme gesta a převedeme je na písmena. Vyzkoušením dvou možností ověříme, že palec má hodnotu 1, ukazovák = 2, prostředník = 4, prsteník = 8, malíček = 16.
  • Tajenka zní FARBA HOR.
  • Nyní je třeba využít informaci, že text zadání je ve slovenštině a přemýšlet ve slovenských reáliích. Na slovenské vlajce jsou hory znázorněny modrou barvou. Na toto měla poukazovat černobílá vlajka Slovenska v nápovědě ze startovní obálky.
  • Při vstupu do cíle musíte ukázat gesto odpovídající písmenu D — vztyčený prostředník.