šifra 11

Šifra 11 — tkanička — u kostela sv. Martina v Blansku

Zadání (papírová podoba)

Uvniř (papírová podoba)

Stručné řešení

Zadání je nakreslené na tkaničce. Stačí pomyslně provléct tkaničku botou a přečíst písmena, která vzniknou v oblasti dírek. Text na vnější straně tkaničky navádí podívat se dovnitř a nalézt obarvenou přízi. Barvy na přízi uvnitř se vztahují k písmenům odpovídajících barev z vnějšku.

Komentované řešení

  • Pozorování: Je to tkanička. Jsou na ní různobarevné znaky podobného vzhledu.
  • Nápad: Tkanička se provléká botou. Znaky určují jak se tkanička provleče botou.
  • Znaky jsou do značné míry intuitivní: Čára označuje jazyk boty, označený otvor je ten, kterým se provléká tkanička. Barva určuje písmeno a jeho pořadí v tajence.
  • Provlečeme-li tkaničku děrami v botě, dostaneme mezitajenku „KodUvnitr“
  • Tkanička je dutá, objevíme tedy skrytou přízi (tlustou nit) uvnitř tkaničky.
  • Pozorování: Barvy na přízi se shodují s barvami některých vnějších písmen.
  • Nápad: Přečteme vyluštěná písmena z vnějšku podle výskytů barev uvnitř. Dostaneme výslednou tajenku KINO.
  • Další stanoviště je u blanenského kina.

Komentáře

Defektní tkanička?

Ahoj, bylo už pozdě večer, takže je možné, že šero a kolektivní zatmění udělali své, ale na naší tkaničce nejspíš chyběl poslední symbol od červené barvy :) Tím se sice z velkého K stalo malé (a značně retardované) k, které spíše připomínalo h, takže jsme naznali, že řešení je "hod Uvnitř", jenže že malé a by se značilo stejně jako malé o, takže že je to špíše "had Uvnitř", ale nenapadlo nás, co by to mohlo znamenat :D Vtipné pak bylo, že jsme na provázku stejně červenou dekódovali jako h, takže nejprve vyšlo "onih" a pak "hino" :D

Defekt

Mohlo se stát. Ale nevěřím, že u obou, porovnali jste to i s druhou z nich?

Defekt

Pochopitelně že ne, že by se mohlo jednat o defekt nás nenapadlo :)

Proč byly znaky v různých

Proč byly znaky v různých vzdálenostech?

Různých?

Moc nechápu dotaz... Vzdálenosti mezi znaky jedné barvy odpovídají vzdálenostem dírek na referenční botě, když se do ní navleče tkanička tak, aby dávala písmeno. Nebo máš na mysli jiné vzdálenosti?

Jo myslím tyto vzdálenosti.

Jo myslím tyto vzdálenosti. Ale vyluštit se to dalo úplně stejně i kdyby ty znaky byly ve stejných vzdálenostech od sebe, protože pohyb tkaničky určuje dírka...

nevíš li co s tím, rozbij to

Tkaničku jsme rozstřihli, ale nitku jsme prostě nenašli. Bílá nitka v bílé tkaničce prostě nebyla k nahmatání a k uvidění. Našel jsem ji až doma, při pořádném osvětlení. Chyba byla ovšem především v tom, že nám 10 minut před tím náhle selhala naše silná baterka, takže jsme si svítili jen jednou čelovkou. Prostě k vzteku.
Takhle jsme hledali, kde jinde může být uvnitř, takže jsme se dobývali do kostela apod. Taky jsme hledali domnělou druhou část tajenky a zaměřili se na vzdálenosti čar, protože nic jiného na tkaničce nebylo. Zdálo se nám, že neodpovídají tomu, jak by byla tkanička zavázaná. Ale to bylo asi už naší pokročilou paranoiou.