šifra 9V+P

Šifra 9V — krtek a kalhotky — na kopci Bukovec / na Kněží hoře


Stručné řešení

Slepý krtek radí, že se použije Brailovo písmo. Převedeme písmena podle jejich otočení na ekvivalenty ve slepeckém písmu a dostaneme tak obrazec tvořený tečkami a prázdnými místy. Text tajenky čteme při průchodu krtka bludištěm směrem ke kalhotkám a zpátky do krtiny. Vždy čteme ta písmena, která mají správnou orientaci vzhledem ke aktuálnímu cíli cesty.

Komentované řešení (varianty z Výzvy)

 • Pořádně prozkoumáme zadání.
 • Krtek nemá oko — je slepý (krtek je téměř slepý i s očima).
 • Písmena přepíšeme do Brailova písma. Jsou různě otočená, zachováme proto jejich orientaci.
 • Obrázky na stranách textu radí, že krtek chce jít směrem ke kalhotám.
 • Obrazec, který přepisem do slepeckého písma vznikne, připomíná bludiště. Zprava doleva existuje pouze jedna cesta.
 • Nápad: Krtek chce projít bludištěm ke kalhotám.
 • Cesta bludištěm prochází písmeny. Ta budeme číst jako tajenku.
 • Tajenka čtená jen po cestě tam nedává smysl.
 • Využijeme orientaci písmen. Cestou tam čteme jen správně otočená písmena.
 • Tajenka není celá. Musíme se vrátit zpět do krtiny a číst písmena otočená na druhou stranu.
 • Takto dostáváme celé znění tajenky JEZDECKEJ KLUB, což interpretujeme jako ranč na okraji Hořic.

Komentáře

Pracnost?

Šifra z pohledu hráče vynikajicí, nápadně nenápadné hinty, nečekaný pohádkový labyrint :-) Co z pohledu autorů? Mám pocit, že vymyslet a sestavit vhodnou tajemku dalo hodiny a hodiny práce.

Pracnost pohledem autorů

Ano, sestavovat zadání bylo náročné, zvlášť když verze ve hře byla asi třetí nebo čtvrtá. Přesto odhaduji, že sestavení ukazujících háčků a šifry Krtčí norou jsme každé věnovali více času.

Jiné šifry kladly velké nároky na tajenky: kartičky (některé počty nohou nelze rozumně zakódovat); mřížka (nevěřili byste, kolik tajenek jsme museli vyloučit, protože obsahovaly některé písmeno z {m, ř, í, ž, k, a}); tkanička (výsledná tajenka musí být podřetězcem mezitajenky); prsty (umíme jen a, b, c, d, f, g, h, o, p, q, r, y, navíc mělo být použito co nejvíce písmenek a d ponecháno k ukázání).