šifra 8V+P

Šifra 8V — háčky a čárky někam ukazují — soutok potoků SSZ / křižovatka v Olešné


Stručné řešení

V textu zadání nacházíme vodítka na slova háček a čárka. Zaměříme se na háčky a čárky nad písmeny. Protože jsou řádky vzájemně o půl znaku posunuté, každý háček a čárka ukazuje na nějaké písmeno. Tato písmena přečteme, dávají tajenku.

Komentované řešení (varianty z Výzvy)

  • Pozorně čteme text.
  • Nacházíme asociace na slova háček a čárka.
  • Všímáme si, že v každém řádku je asociace pouze na to znaménko, které se v něm vyskytuje.
  • První řádek radí o tom, že něco někam ukazuje.
  • Pozorování: Text je psaný neproporcionálním fontem a řádky jsou o půl znaku posunuté.
  • Nápad: Důležité jsou háčky a čárky.
  • Nápad: Přečteme písmena, na která ukazují háčky a čárky.
  • Dostaneme tajenku: NA KOTE BUKOVEC
  • Další stanoviště je na kótě Bukovec.

Komentáře

Signální abeceda 8V

Jedna z prvních věcí, co nás zde napadla, a bohužel taky poslední, která dávala slibný výsledek, byla tato: "Řádky jsou vůči sobě posunuté, čili mezi nimi nemáme hledat souvislosti a je třeba řešit každý řádek zvlášť. Každý řádek popisuje nějakou věc, která se dá znázornit pomocí čar. Koukáme do šifrovacích pomůcek, věšák trochu odkazuje na signální abecedu, a světe div se, i další řádky tam nacházeji své reprezentanty."

Přiznávám, že ne u všech písmen to bylo jednoznačné, ale po relativně krátké chvíli a pár opravách čteme BUNKRR, což zní velmi nadějně. B jako ukazování na někoho, U jako věšák se dvěmi rameny, N jako rybář nesoucí 2 kýble plné úlovků (6 štik se do jednoho kýblu nevejde), K jako na konci trochu zahnutá čárka, která odděluje vsuvky, R jako tvar písmene t a nakonec druhé R, které trochu nedává smysl. V mapě sice nalézám ideálně vzdálenou "býv. kamennou boudu", naštěstí zbytek týmu nesouhlasí s tím, že by to bylo takto nejednoznačně zapsáno a nikam se nejde. Když nenalézám ani z druhé strany mapy žádnou informaci o opevnění z II. světové války, možnost bunkru, zavrhuji.

Dále zkoušíme ještě některá písmena v signální abecedě zaměňovat, ale nevychází nic smysluplného. Spočítáme si 19 písmen včetně mezer v každém řádku i posunutí o půl písmene. Martin dokonce přijde i na tu "podivnost" s diakritikou, ale nikam nás to neposune. Pak už každý plácá, co ho napadá, některé řádky si zkoušíme zpívat ("chyt jsem šest štik" zní podobně jako "když jsem šel z hub ..."). Nakonec si po cca hodině a půl strávené na tomto stanovišti voláme o záchranu.

Teď když už jsem konečně pochopil (v cíli jsem to četl, ale nepobral), jak se šifra měla luštit, mi zase tak náročná nepřipadá. Nechci ani orgům nijak vyčítat to s tím náhodou smysluplným výsledkem ze signální abecedy, jen jsem se chtěl podělit o dojmy.

Za tým Letní Me2di
Ondra

Příliš informací navíc

K této šifře má náš tým výhrady. Pro upřesnění musím uvést, že jsme řešili variantu Pohoda.
Asociace na čárky a háčky jsme objevili rychle. První větu jsme nepochopili jako nápovědu, ale jako asociaci na "šipku". A šipka se dá interpretovat jako složenina čárky a háčku ->.
Vzápětí jsme si všimli, že každá věta (ve verzi Pohoda) odkazuje na jiný pád! Jistě, není to jednoznačné - musíme zvolání "Ahoj" chápat jako "oslovujeme a voláme" a první může znamenat pády 1. i 4., ale jako náhoda nám to přišlo příliš. To nás navedlo na seřazování vět. Pak jsme zkusili morseovku a i všechno další.
Mezi jiným jsme hledali i význam vět a jaké slovo symbolizují. Proč zrovna EKG "mrtvého Slezana"? To zní jako variace na Bezruče. Slovo "parma" zase jednomu členovi našeho týmu nesymbolizovalo rybu ale sportovce, takže chtěl zdržet parmu ne na háčku, ale na skokanském můstku :-)
Nápověda (podobná šifra se zjednodušenou tajenkou) nám nepomohla - nehledali jsme totiž tajenku "Krtek", ale "Nora", takže jsme její princip nevyluštili. Museli jsme vzít záchranu.
Paradoxně to na čem jsme ztroskotali ("pády") nebylo ve variantě "Výzva". Člen spřáteleného ale zkušenějšího týmu dokonce prohlásil, že varianta Pohoda byla u téhle šifry těžší než u Výzvy. Asi nás chtěl utěšit :-) Ale to se holt stát může. Musíme si příště dát bacha na první řádek a nezaseknout se na určitém řešení.