šifra 6P

Šifra 6P — deník — u kostela ve Svaté Kateřině

Stručné řešení

Stačí určit datum zápisu a převést číslo dne v měsíci na písmeno. Šifra na odrazení silných týmů od Pohody.

Komentované řešení

  • Pozorování: Jedná se o deník. V deníku obvykle bývá datum zápisu. Zde chybí. Mohlo by být důležité.
  • Určíme data zápisu podle souvislostí v textu, kalendáře svátků, data konání šifrovacích her a dalších všeobecných znalostí.
  • Pozorování: Zápisy byly provedeny postupně v lednu až prosinci, vždy jeden v měsíci.
  • Nápad: Pořadí dne v měsíci se obecně vyskytuje v rozsahu 1 až 31, nevyskytu-je li se číslo větší než 26, lze takovou hodnotu použít k převodu na písmeno v abecedě.
  • Převodem dnů v měsíci na písmena abecedy dostaneme tajenku KOPEC CDXXXII, další stanoviště je tedy na kótě 432.

Komentáře

Zapomenuté upřesnění

Kopce výšky 432 metrů jsou v rozumné vzdálenosti v mapě naneštěstí dva. To jsme odhalili během testů, ale zapomněli jsme přidat upřesnění do zadání nebo pozměnit tajenku. Během hry jsme hned po zjištění zjednali nápravu, ale k někomu se již nestihla dostat. Moc se omlouváme Velkému norníku (a případně dalším poškozeným týmům).