šifra 5

Šifra 5 — kartičky — na kopci Homole

Zadání

Lícová strana kartiček

Rubová strana kartiček

Stručné řešení

Šifra má 2 části, papír s natištěnými obrázky a papírové kartičky. Na papíru a na kartičce umíme najít dvojice homonym a tak na každou pozici na papíře můžeme přiložit nový obrázek. Dvojice vedle sebe ležících obrázků nyní asociují nějaké zvíře nebo jiný objekt, který má nohy. Počet nohou v každé dvojici tvoří číslici ze standardního číselného zápisu písmen v abecedě (dvě dvojice jsou dvouciferné číslo, jedna dvojice jednociferné). Po řádcích potom čteme tajenku.

Komentované řešení

 • Dostali jsme papír a kartičky. Kartiček je stejně jako pozic na papírovém zadání.
 • Pravděpodobně se nějak přiloží kartičky na zadání.
 • Při bližším zkoumání kartiček a pojmenovávání všech obrázků objevujeme dvojice jako "kočičí hlavy — kočičí hlavy" a "vlna — vlna".
 • Přiložíme kartičky podle těchto dvojic.
 • Prozkoumáme nově vytvořený tvar.
 • Při pojmenovávání obrázků zjišťujeme, že vedle sebe ležící kartičky spojuje jedno slovo.
 • Všimneme si, že ze spodní části obrázku vyrůstají různé druhy nohou.
 • Nohy mají i asociovaná slova z kartiček (dokonce i těchto druhů).
 • Na řádku jsou buď 2 asociace, nebo jedna.
 • Nápad: Každý řádek je číslo tvořené 2 nebo 1 číslicí a číslici dostaneme spočítáním nohou.
 • Převedením čísel na písmena dostaneme tajenku: CHRAM V KATCE
 • Příští stanoviště je kostel ve Svaté Kateřině.

Komentáře

Plameňák

Nejsem si jistý, jestli je "plameňák" ideálním symbolem pro jednu nohu, i když chápu proč by měl být. Naštěstí číslo 28 do abecedy nepasuje. Jinak šifra, u které se náš tým pobavil a spravil si náladu. Je dobré zařadit šifry, které může řešit celý tým najednou.