šifra 4

Šifra 4 — trezor — na červené značce severně od Vranova

Zadání

Uvnitř „trezoru“ po otevření

Stručné řešení

Na místě se šifrou byl přítomen artefakt — trezor s číslicovým zámkem nastaveným na kombinaci 9271.

Každý odstavec textu představuje instrukce, jak hýbat s nastavením trezorového zámku doprava nebo doleva, aby vyšla kombinace, která otevře zámek. Výsledné číslo označuje výšku kóty.

Komentované řešení

  • Pozorování: Trezor je nastaven na číslo 9271. Text má stejně odstavců jako je pozic na zámku. Každý odstavec odpovídá jedné pozici.
  • Nápad: Každá věta kóduje směr pomoci asociací známých věcí (otáčení ventilů a podobně).
  • Následujeme-li instrukce, které odpovídají pozicím, dostaneme nová čísla, která dávají dohromady kombinaci, která otevře trezor.
  • V trezoru nic důležitého není, správná kombinace 0443 odpovídá výšce 443 kopce Homole nedaleko odsud.

Poznámka: Jiná šifra využívající prvek zámku se bohužel těsně před hrou vyskytla na Svíčkách. Naštěstí na směry otáčení se tam nehledělo a zámek jsme mohli zařadit.