šifra 2

Šifra 2 — Automaty — kopec Baba nad Lelekovicemi

Stručné řešení

Každý z obrázků představuje automat, který ze vstupu udělá výstup posunutím o neznámý řetězec. Ten se určí podle obrázku, který přísluší každému automatu. Výstup je slovo a výstupy seřazené za sebou dají větu, která popisuje další stanoviště.

Komentované řešení

  • Šifra obsahuje několik částí, které jsou vzájemně ekvivalentní. Součástí každého z prvků je řetězec písmen. Tedy každá část je samostatná a představuje pravděpodobně jedno slovo tajenky.
  • Grafické prvky naznačují průchod vstupu do „něčeho“ a výstup.
  • Slovo tajenky získáme nějakou operací se vstupním řetězcem. Základní a tedy nejpravděpodobnější operací je přičtení jiného řetězce nebo posun o 1 – 25.
  • Každý obrázek lze jasně pojmenovat.
  • Každému také umíme přiřadit to, co do něj vstupuje a to, co z něj vychází. Např. obilí — mlýn — mouka. Studujeme-li vstup a výstup pozorně, zjistíme, že mají stejný počet písmen.
  • To nahrává principu zjištění tajenky pomocí posuvu o nějaký řetězec, protože i písmena, která jsou uvedena nad obrázky, mají stejný počet písmen.
  • Nápad: Automat (např. mlýn) funguje pro svůj přirozený vstup (obilí) stejně jako pro předložený řetězec. Slovo obilí přejde na slovo mouka posunem o XMLYR. Tedy vstup DYWAM přejde na BLIZE.
  • Některé automaty jsou dvoustupňové, ale i zde stačí zjišťovat jen rozdíl vstupu a výstupu. I zde platí, že meziprodukt má stejný počet písmen.
  • Ze všech automatů dostaneme tajenku: LOUKA KRAJ LESA MISTO ROZHLEDU NEJ BLIZE ODSUD — na louce a na kraji lesa a u místa výhledu nejblíže od místa zadání.
  • Použité automaty jsou: Jídlo — člověk — hovno, ruda — vysoká pec + konvertor — ocel, voda — Ježíš Kristus — víno — Ježíš Kristus — krev, tráva — kráva — mléko — máselnice — máslo, student — ČVUT — bakalář — ČVUT — inženýr, puk — hokejista — gól, obilí — mlýn — mouka, dřevo — oheň — popel (a teplo).

Komentáře

oheň

Jak přesně posptupovat u ohně?

Ze dřeva se stane popel a

Ze dřeva se stane popel a jako boční produkt vypadne teplo (STSBG).

voda — Ježíš Kristus — víno — Ježíš Kristus — krev

První přechod chápu, ale mohli byste vysvětlit ten druhý, včetně toho, co je vlastně na tom druhém obrázku? (Nechci ovšem rozpoutat teologickou diskusi :)).
Richard

JK

Studijní materiál zde. Na obrázcích je dvakrát Ježíš, poprvé z obrazu Zázrak v Káně galilejské, podruhé z Poslední večeře.

Popel

Zajímavé je, že my si byli naprosto jistí, že popel je boční produkt (záměrem není vyrobit popel, ale teplo) :-)

Popel

To by vám mělo také vadit, že záměrem člověka při jídle není vyrobit h...o.

Héra

Polemika

Jistě, to mě také napadlo, ale tam jiná možnost není, je to nezbytné k fungování člověka :-) Ale tam, kde se to dělí na hlavní a vedlejší produkt, tam to vypadá logicky opačně.

STSBG

Měli jsme to přesně tak, a místo ODSUD nám vyšlo STSBG. A když jsme přemýšleli, co s tím POPELem a zadaným STSBG, tak se to vyjasnilo ;-)